Energirammeberegning

Skal du bygge nyt parcelhus? Så kan vi lave din energirammeberegning! Din dokumentation for overholdelse af energikrav i bygningsreglementet for nybyggeri.

XL-Energirammeberegning fra 6.200 kr. + moms
Priseksempel: Stort parcelhus i to plan, kompliceret. Leveringstid: 5-7 hverdage
Energirammeberegning fra 4.400 kr. + moms
Priseksempel: Typisk et-plans parcelhus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Energirammeberegning + LCA fra 9.800 kr. + moms
Priseksempel: Typisk et-plans parcelhus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Previous slide
Next slide

Energirammeberegning for det simple parcelhus fra 4.400 kr.

Vi laver energirammer til alt slags byggeri, herunder, boliger, erhvervsbyggeri, hoteller, institutioner osv.

De viste priseksempler på siden tager udgangspunkt i parcelhuse. Priser på byggerier uden for denne kategori er afhængig af mange faktorer der spiller ind når der fx er tale om kontorer, idrætshuse rækkehuse osv.

De fleste vælger at få udført Energirammen og LCA-beregningen samtidigt. Det er der mange fordele ved. Se mere om Klimaberegning (LCA)

Vi hjælper dig i mål med projektet så isoleringstykkelser mv. kan optimeres og tilpasses. Det er en naturlig del af vores rådgivning når du bestiller en energirammeberegning.

Læs om kategorien Nybyggeri eller Ændret anvendelse

1. Tegningsmateriale
 • Plantegninger
 • Situationsplan
 • Facader (gerne med angivelse af referencenr. på vinduer og døre fra vinduestilbud/ordre)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
 • Evt. billeder
 • Evt. 3D visualisering
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet
2. Vinduer og døre
 • Vinduestilbud/ordre 
 • Vinduesoversigt/tegning


Tilbud eller ordre fra leverandøren kan fint benyttes. Giv
gerne de enkelte vinduer et referencenummer og skriv dem på facadetegningen.

Alternativt kan du selv lave en dør- og vinduesliste med mål og specifikationer vedr. glastype og karm/ramme.

Vær opmærksom på, at de reelle vinduesdata (U-værdier, mål og g-værdier) skal indtastes inden energimærkning. Hvis ikke reelle haves fra starten må påregnes 1-2 timers efterberegning á 790 kr/t.

Vinduesdata kan være data fra vinduestilbud eller ordrebekræftelse.

3. Tekniske løsninger

Vi skal bruge oplysninger om :​

 • Varmeanlæg (f.eks. fjernvarme, varmepumpe etc)​
 • Varmtvandsløsning (beholdervolumen etc.)​
 • Varmefordelingsanlæg (Radiatorer, gulvvarme eller luftvarme eller andet.)​
 • Ventilation (f.eks. mekanisk ventilation med varmegenvinding)


Vedhæft gerne datablade på de valgte
tekniske løsninger hvis du allerede nu har besluttet dig hvilke anlæg der skal installeres. Hvis du ikke har besluttet dig endnu, kan du bare skrive f.eks. gaskedel, varmepumpe, fjernvarmeveksler etc.)

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din energirammeberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, samt vinduer/døre og oplysninger om de tekniske løsninger. Klik for at se mere. 

 • Plantegninger
 • Situationsplan
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
 • Evt. billeder
 • Evt. 3D visualisering
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet
 • Vinduestilbud/ordre 
 • Vinduesoversigt/tegning


Tilbud eller ordre fra leverandøren kan fint benyttes. Giv
gerne de enkelte vinduer et referencenummer og skriv dem på facadetegningen.

Alternativt kan du selv lave en dør- og vinduesliste med mål og specifikationer vedr. glastype og karm/ramme.

Vær opmærksom på, at de reelle vinduesdata (U-værdier, mål og g-værdier) skal indtastes inden energimærkning. Hvis ikke reelle haves fra starten må påregnes 1-2 timers efterberegning á 790 kr/t.

Vinduesdata kan være data fra vinduestilbud eller ordrebekræftelse.

Vi skal bruge oplysninger om :​

 • Varmeanlæg (f.eks. fjernvarme, varmepumpe etc)​
 • Varmtvandsløsning (beholdervolumen etc.)​
 • Varmefordelingsanlæg (Radiatorer, gulvvarme eller luftvarme eller andet.)​
 • Ventilation (f.eks. mekanisk ventilation med varmegenvinding)


Vedhæft gerne datablade på de valgte
tekniske løsninger hvis du allerede nu har besluttet dig hvilke anlæg der skal installeres. Hvis du ikke har besluttet dig endnu, kan du bare skrive f.eks. gaskedel, varmepumpe, fjernvarmeveksler etc.)

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din energirammeberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, samt vinduer/døre og oplysninger om de tekniske løsninger. Klik for at se mere. 

Få et tilbud på din Energirammeberegning

Hjælp til din forespørgsel

Der opereres med 5 bygningstyper ved beregning af bygningers energibehov i relation til bygningsreglementets energirammer:


Enfamiliehus

 • Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse)
 • Stuehuse til landbrugsejendomme

 

Rækkehus (Sammenbyggede boliger) 

 • Dobbelthuse
 • Rækkehuse
 • Kædehuse / Gruppehuse

 

Etagebolig (boliger med vandrette skel) 

 • Lejlighedsbebyggelser
 • Tofamilieshuse / Kollegier
 • Hotelværelser / Pleje- og døgninstitutioner etc.

 

Anden bygning (ej bolig) 

 • Kontor- og administrationsbygninger
 • Engroshandel og opvarmet lager
 • Idrætsanlæg, daginstitutioner og skoler etc.
 • Sygehuse
 • Restauranter, biografer, museer mv.

 

Lager (5 og 15 °C)  

 • Andre bygninger end boliger, som kun opvarmes til mellem 5 og 15 °C
 • f.eks. lagre og værksteder

Et eksempel på en kort projektbeskrivelse:​

“Hej, vi skal have lavet en energirammeberegning på vores kommende hus.​​

Projektet omhandler et nyt enfamiliehus på 144 m² på 1 plan, samt en 60 m² integreret garage. Byggeriet tænkes opført med hule mure (tegl/gasbeton) med 190 mm isolering, vandrette lofter med 390 mm isolering og terrændæk med 400 mm EPS isolering.  Væggen mod integreret/uopvarmet garage udføres også som hulmur (gasbeton/gasbeton) med 190 mm isolering. Der etableres desuden et isoleret loftlem med adgang til loftrummet fra bryggers.​

Alle vinduer og døre er A-mærkede, og tekniske informationer kan findes i vedhæftede vinduestilbud.  Hvis der bliver behov for solafskærmende glas eller andre tiltag vil vi gerne vide besked.​

Huset benytter en luft-til-vand varmepumpe til opvarmning, hvor indedelen er placeret i bryggerset. Der er ønske om gulvvarme i alle rum.​​

Ventilationen sker gennem et mekanisk anlæg med varmegenvinding, som placeres i loftrummet.​ ​

Vi er åbne overfor solceller hvis det viser sig nødvendigt. For yderligere tekniske spørgsmål kan I ringe til XX.”

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale:

1) Tegninger af dit byggeri

 • Plantegninger
 • Situationsplan
 • Facader (angivelse af vindues- og dør reference nr. fra vinduestilbud)
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
 • Byggetilladelse (hvis den er givet, og ellers tidspunkt for byggeansøgning)

 

2) Informationer om Vinduer/døre

 • Vinduestilbud/ordre 
  eller
 • Vinduesoversigt/tegning

 

3) Oplysninger om de tekniske løsninger

 • Varmeanlæg (fx fjernvarme, varmepumpe etc.)
 • Varmtvandsløsning (beholdervolumen etc.)
 • Varmefordelingsanlæg (Radiatorer, gulvvarme eller luftvarme eller andet)
 • Ventilation (fx mekanisk ventilation med varmegenvinding).

Faktura sendes først når opgaven er udført, med mindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren. 

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.