Varmetabsrammeberegning

Skal du bygge tilbygning til dit parcelhus? Eller opføre et nyt sommerhus?​ Så kan vi lave din varmetabsrammeberegning!​

Varmetabsrammeberegning fra 3.800 kr. + moms
Priseksempel for en tilbygning til parcelhus. Levering 3-5 arbejdsdage
Varmetabsrammeberegning fra 3.800 kr. + moms
Priseksempel for en ny tagetage til en gammel bungalow. Levering 3-5 arbejdsdage.
Varmetabsrammeberegning fra 3.800 kr. + moms
Priseksempel for et nyt fritliggende anneks til enfamiliehus Levering 3-5 arbejdsdage
Previous slide
Next slide

Varmetabsrammeberegning for tilbygninger til parcelhuse fra 3.800 kr. + moms.

En varmetabsrammeberegning kræves i forbindelse med opførelsen af følgende byggeprojekter:

 • Tilbygning
 • Anneks
 • Ny tagetage
 • Sommerhus/tilbygning til sommerhus
 • Ændring af udestue til bolig (lovliggørelse)


Mere komplicerede sager, såsom lovliggørelse af inddragede udestuer, samt tilbygninger i flere niveauer 
og 1. sale med kviste og lignende, vil ofte blive tillagt et mindre tillæg til prisen.

Når vi har gennemgået opgavens omfang og det fremsendte materiale, kontakter vi dig og bekræfter pris og estimeret leveringstid.

I andre tilfælde end ved almindelige parcelhuse kan vi give en pris, der er tilpasset projektets art.

Læs om kategorien Tilbygning eller Sommerhus

1. Tegningsmateriale
 • Plantegninger​
 • Situationsplan​
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​
 • Evt. billeder​
 • Evt. 3D visualisering​
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet
2. Vinduer og døre
 • Vinduestilbud/ordre ​
 • Vinduesoversigt/tegning​
 • Ved lovliggørelsessager kan sendes beskrivelse, mål og fotos​.

Tilbud eller ordre fra leverandøren kan fint benyttes. Giv gerne de enkelte vinduer et referencenummer og skriv dem på facadetegningen.​

Alternativt kan du selv lave en dør- og vinduesliste med mål og specifikationer vedr. glastype og karm/ramme.​

Vær opmærksom på, at de reelle vinduesdata (U-værdier, mål og g-værdier) skal indtastes inden byggeriets afslutning. ​Hvis ikke reelle haves fra starten må påregnes 1-2 timers efterberegning á 790 kr/t.​

Vinduesdata kan være data fra vinduestilbud eller ordrebekræftelse.

3. Eksisterende forhold​

Vi kan have brug for supplerende oplysninger om eksisterende forhold, da det er muligt at modregne de gamle varmetab, der udgår. Det omfatter kun vægge, der dækkes af den nye tilbygning. (gælder ikke nye tagboliger).

 • Vedlæg gerne fotos af facaden, der dækkes
 • Tegninger fra gamle byggesag.
 • Dør/vinduesbeskrivelse, mål og fotos
 • Evt seneste energimærke.


Hvis du ikke selv er i besiddelse af eksisterende tegninger og evt. energimærke indhenter vi det gerne 
for dig på www.dingeo.dk ved brug af din adresse under 'Dokumenter'.

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din varmetabsrammeberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, samt vinduer/døre og supplerende oplysninger om det eksisterende byggeri. Klik for at se mere.

 • Plantegninger​
 • Situationsplan​
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​
 • Evt. billeder​
 • Evt. 3D visualisering​
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet
 • Vinduestilbud/ordre ​
 • Vinduesoversigt/tegning​
 • Ved lovliggørelsessager kan sendes beskrivelse, mål og fotos​.

Tilbud eller ordre fra leverandøren kan fint benyttes. Giv gerne de enkelte vinduer et referencenummer og skriv dem på facadetegningen.​

Alternativt kan du selv lave en dør- og vinduesliste med mål og specifikationer vedr. glastype og karm/ramme.​

Vær opmærksom på, at de reelle vinduesdata (U-værdier, mål og g-værdier) skal indtastes inden byggeriets afslutning. ​Hvis ikke reelle haves fra starten må påregnes 1-2 timers efterberegning á 790 kr/t.​

Vinduesdata kan være data fra vinduestilbud eller ordrebekræftelse.

Vi kan have brug for supplerende oplysninger om eksisterende forhold, da det er muligt at modregne de gamle varmetab, der udgår. Det omfatter kun vægge, der dækkes af den nye tilbygning. (gælder ikke nye tagboliger).

 • Vedlæg gerne fotos af facaden, der dækkes
 • Tegninger fra gamle byggesag.
 • Dør/vinduesbeskrivelse, mål og fotos
 • Evt seneste energimærke.


Hvis du ikke selv er i besiddelse af eksisterende tegninger og evt. energimærke indhenter vi det gerne 
for dig på www.dingeo.dk ved brug af din adresse under ‘Dokumenter’.

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din varmetabsrammeberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, samt vinduer/døre og supplerende oplysninger om det eksisterende byggeri. Klik for at se mere.

Få et tilbud på din Varmetabsrammeberegning

Hjælp til din forespørgsel

Varmetabsrammen kan benyttes som dokumentationsmetode i forbindelse med bygningsreglementets projekttyper:  

Tilbygninger og Sommerhuse.  

En varmetabsramme kan fx laves for:  

 • Tilbygning 
 • Ny tagetage 
 • Anneks 
 • Sommerhus/tilbygning til sommerhus 
 • Ændring af udestue til bolig (lovliggørelse) 
 • Andet 

Et eksempel på en kort projektbeskrivelse:​

“Hej, vi skal have lavet en varmetabsrammeberegning på vores kommende tilbygning. 

Projektet omhandler en tilbygning på 50 m² til vores enfamiliehus på 116 m² fra 1964. Tilbygningen er i 1 plan og indeholder en opholdsstue. Byggeriet tænkes opført med hule mure (tegl/gasbeton) med 190 mm isolering, vandret loft med 390 mm isolering og terrændæk med 400 mm EPS isolering.   

Tilbygningen udføres som en forlængelse af huset og erstatter gavlen mod vest. Den gamle gavl indeholder et dobbelt terrassedør med 2 lags termoruder fra 1986. De gamle ydervægge 1964 er 30 cm hulmur med 7,5 cm isolering.   

Vinduer og døre er A-mærkede, og flere informationer kan findes i vedhæftede vinduestilbud.     

Hvis der er mulighed for flere vinduer end dem som fremgår af tegningerne, hører vi gerne fra Jer om dette. 

For yderligere tekniske spørgsmål kan I ringe til XX.” 

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale 

1) Tegninger af dit byggeri 

 • Plantegninger 
 • Situationsplan 
 • Facader (gerne med angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud) 
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser) 
   
 • Evt. 3D visualisering 
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet 
 • Evt. billeder hvis byggeriet er opført 

2) Informationer om Vinduer/døre 

 • Vinduestilbud/ordre  
 • Vinduesoversigt/tegning 
 • Ved lovliggørelsessager kan sendes beskrivelse, mål og fotos 

3) Eksisterende forhold 

Vi kan have brug for supplerende oplysninger om eksisterende forhold, da det er muligt at modregne de gamle varmetab, der udgår. Det omfatter kun vægge, der dækkes af den nye tilbygning. (gælder ikke nye tagboliger). 

 • Vedlæg gerne fotos af facaden, der dækkes. 
 • Tegninger fra gamle byggesag. 
 • Dør/vinduesbeskrivelse, mål og fotos. 
 • Evt seneste energimærke. 


Hvis du ikke selv er i besiddelse af eksisterende tegninger og evt. energimærke indhenter vi det gerne for dig på www.dingeo.dk
ved brug af din adresse under Dokumenter. 

Faktura sendes først når opgaven er udført, med mindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren.  

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.