LCA analyse

Variantstudier kan vise sig værdifulde. Sammenligning af varianter af bygningens design, konstruktioner og materialer giver et svar på hvilke løsninger der har den bedste indvirkning på energibehovet og på klimaaftrykket.

LCA analyse fra 2.500 kr + moms
Priseksempel for variantanalyse på produktniveau.
LCA analyse fra 2.500 kr + moms
Priseksempel for variantanalyse på en bygnings kompakthed.
LCA analyse fra 2.500 kr + moms
Priseksempel for variantanalyse på en bygningsdel.
Previous slide
Next slide

Løbende overslag tidligt i bygningsdesignet sikrer at målsætningerne indfries

Især i de indledende projektfaser kan brugen af variantstudier vise sig værdifulde. Sammenligning af varianter af bygningers typologi og byggemetoder har typisk stor påvirkning på energibehov og på klimaaftrykket i bygninger.

Variantstudier giver et solidt grundlag for velbegrundede og bæredygtige beslutninger.

Sammenligning af varianter af bygningers typologi og byggemetoder som typisk har stor påvirkning:

 • Typologi
 • Geometri og kompakthed
 • Fundering, terrænregulering
 • Passivt solenergibyggeri
 • Byggemetode
 • Konstruktioner og materialer
 • Principper for vand, varme og ventilation

Optimering af energi og klimabelastning kan udføres på mange niveauer

Her er tre oplagte niveauer:

 • optimering af design
 • optimering af materialer og bygningsdele
 • optimering på produktniveau.
 

Et eksempel på et oplagt variantstudie tidligt i designfasen kunne være at beregne effekten af en tung ydervæg kontra en let ydervæg samt forskellige varianter med traditionel mineraluldsisolering kontra biogene isoleringsmaterialer. Resultatet af beregningerne opstillet ved siden af hinanden kan give et sagligt grundlag for valg af ydervægsopbygning.

Variantstudier kan dog udføres på alle niveauer, lige fra valg af byggegrund til valg af bygningens geometri og ned i de mindste detaljer på materiale niveau. 

Fælles for alle variantstudier er, at de strategisk bør indgå tidligt i designprocessen for at opnå størst effekt. Det nytter ikke meget at beregne på bygningens geometri, hvis bygningsdesignet allerede er fastlagt.

En LCA Analyse skal forstås som et beslutningsværktøj for at vurdere fordele og ulemper ved forskellige bygningsvarianter. Og skal ikke forveksles med en LCA beregning (BR18 Klimaberegning). Gå til Klimaberegning (LCA) her.

Få et tilbud på din LCA analyse​

Hjælp til din forespørgsel

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale:

 • Plantegninger
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
 • Situationsplan
 • Facader
 • Bygningsdelstegninger
 • Evt. materialedatablade på de ønskede varianter

Faktura sendes først når opgaven er udført, medmindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren.

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.

Energiberegner bomærke

Tak for din besked!