Klimaberegning (LCA)

Skal du bygge nyt parcelhus? Så kan vi lave din LCA beregning! Din dokumentation for overholdelse af klimakrav i bygningsreglementet for nybyggeri. Denne laves ofte i forbindelse med en energirammeberegning.

Klimaberegning (LCA) fra 5.400 kr. + moms
Priseksempel: Et-plans parcelhus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Klimaberegning (LCA) fra 5.400 kr. + moms
Priseksempel: Et-plans parcelhus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Previous slide
Next slide
Klimaberegning-LCA

Spar 30 % på LCA-beregningen og få den lavet samtidig med energirammen ​

En LCA-beregning, også kendt som en klimaberegning i daglig tale, for et simpelt parcelhus kan udføres for ca. 5.400 kr. + moms kr, når den udføres parallelt med en energirammeberegning. En separat LCA vil koste ca. 8.500 kr.

Vores team af ingeniører og bygningskonstruktører er certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeri (CRBB). Hos Energiberegner ApS har vi opbygget mange års erfaring med bæredygtigt byggeri og har været førende inden for energirammer siden 2006.

Vi har specialiseret os i omfattende LCA beregninger, der opfylder alle krav fra bygningsreglementet.

Fordelene ved simultane LCA og Energirammeberegninger

Processen starter typisk med en energiramme, hvor vi får et indgående kendskab til dit byggeprojekt. Denne viden bruger vi til at opbygge og optimere LCA beregningen, hvor vi allerede har alle relevante oplysninger klar. Det er vigtigt at nævne, at energirammen og LCA beregningen er uløseligt forbundet. Resultaterne fra energirammeberegningen indgår direkte i LCA beregningen, og eventuelle ændringer i energibehovet opdateres løbende.

Fordelene ved at få udført både LCA og energirammeberegning samtidigt er tydelige:

 • Én kontaktperson gør processen mere effektiv
 • Optimeringer indgår i en helhedstænkning
 • Løbende ajourføring i begge beregninger gennem hele byggeprocessen
 • Undgå dobbeltprojektering ved at integrere resultaterne fra LCA og energiramme direkte.


Udfyld nedenstående kontaktformular og få et samlet tilbud på dit projekt. 
Når vi har gennemgået opgavens omfang og det fremsendte materiale, kontakter vi dig for at bekræfte pris og estimeret leveringstid. Uanset projektets art, kan vi tilpasse vores pris til dine behov.

1. Tegningsmateriale
 • Plantegninger​
 • Situationsplan​
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​
 • Evt. 3D visualisering​
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet


Udover de nævnte tegninger kunne følgende også være relevante,
 afhængigt af projektets omfang og kompleksitet, at inkludere:

 • Fundaments plan
 • Gulv- og loftoversigt
 • VVS-installationstegninger
 • Ventilationsplaner
 • Indretningstegninger: Hvis der er behov for at illustrere indretningen af rummene, kan indretningstegninger være nyttige. ​​

  Tegninger modtages bedst i PDF. DWG og RVT formater er også en mulighed.​

2. Konstruktions- og materialebeskrivelser​

Du kan vedhæfte beskrivelser af konstruktioner, materialer og overflader, som ikke er angivet på tegningerne. Eksempler på informationer, der ikke altid er inkluderet i tegningerne, omfatter typisk:

 • Detaljer om gulv- og vægoverflader.
 • Malerbehandlinger.
 • Opbygning af skillevægge og etageadskillelser m.m.
 • Konstruktionsbeskrivelser ved udhæng og integrerede overdækkede arealer samt garager og carporte.
 • Uopvarmede kældre osv.


En statisk rapport kan også gerne vedlægges, hvis den er udført.

3. Energirammeberegning​

Hvis energirammen udføres af Energiberegner ApS, behøver du ikke vedlægge den.

Har en ekstern rådgiver stået for denne, skal vi buge energirammeberegningen i følgende  filformater:

 • PDF
 • XML eller Be18 bexml

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din Klimaberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, konstruktions og materialebeskrivelse og en energirammeberegning. Klik for at se mere.

 • Plantegninger​
 • Situationsplan​
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​
 • Evt. 3D visualisering​
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet


Udover de nævnte tegninger kunne følgende også være relevante,
 afhængigt af projektets omfang og kompleksitet, at inkludere:

 • Fundaments plan
 • Gulv- og loftoversigt
 • VVS-installationstegninger
 • Ventilationsplaner
 • Indretningstegninger: Hvis der er behov for at illustrere indretningen af rummene, kan indretningstegninger være nyttige. ​​

  Tegninger modtages bedst i PDF. DWG og RVT formater er også en mulighed.​

Du kan vedhæfte beskrivelser af konstruktioner, materialer og overflader, som ikke er angivet på tegningerne. Eksempler på informationer, der ikke altid er inkluderet i tegningerne, omfatter typisk:

 • Detaljer om gulv- og vægoverflader.
 • Malerbehandlinger.
 • Opbygning af skillevægge og etageadskillelser m.m.
 • Konstruktionsbeskrivelser ved udhæng og integrerede overdækkede arealer samt garager og carporte.
 • Uopvarmede kældre osv.


En statisk rapport kan også gerne vedlægges, hvis den er udført.

Hvis energirammen udføres af Energiberegner ApS, behøver du ikke vedlægge den.

Har en ekstern rådgiver stået for denne, skal vi buge energirammeberegningen i følgende  filformater:

 • PDF
 • XML eller Be18 bexml

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din Klimaberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri, konstruktions og materialebeskrivelse og en energirammeberegning. Klik for at se mere.

Få et tilbud på din Klimaberegning

Hjælp til din forespørgsel

Der opereres med 5 grundlæggende bygningstyper i relation til bygningsreglementets energi- og klimakrav.​


Enfamiliehus

 • Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse)
 • Stuehuse til landbrugsejendomme

 

Rækkehus (Sammenbyggede boliger) 

 • Dobbelthuse
 • Rækkehuse
 • Kædehuse / Gruppehuse

 

Etagebolig (boliger med vandrette skel) 

 • Lejlighedsbebyggelser
 • Tofamilieshuse / Kollegier
 • Hotelværelser / Pleje- og døgninstitutioner etc.

 

Anden bygning (ej bolig) 

 • Kontor- og administrationsbygninger
 • Engroshandel og opvarmet lager
 • Idrætsanlæg, daginstitutioner og skoler etc.
 • Sygehuse
 • Restauranter, biografer, museer mv.

 

Lager (5 og 15 °C)  

 • Andre bygninger end boliger, som kun opvarmes til mellem 5 og 15 °C
 • f.eks. lagre og værksteder

Et eksempel på en kort projektbeskrivelse:​

”Hej, vi skal have lavet en klimaberegning (LCA) for vores kommende hus.

Projektet omhandler et nyt enfamiliehus på 144 m² på 1 plan, samt en 60 m² integreret garage. Byggeriet tænkes opført med hule mure (tegl/gasbeton) med 190 mm isolering, vandrette lofter med 390 mm isolering og terrændæk med 400 mm EPS isolering. Væggen mod integreret/uopvarmet garage udføres også som hulmur (gasbeton/gasbeton) med 190 mm isolering. Der etableres desuden et isoleret loftlem med adgang til loftrummet fra bryggers.

Alle vinduer og døre er A-mærkede, og tekniske informationer kan findes i vedhæftede vinduestilbud. 

Alle øvrige konstruktioner og materialer fremgår ft bygningsbeskrivelsen.​​

Huset benytter en luft-til-vand varmepumpe til opvarmning, hvor indedelen er placeret i bryggerset. 

Der er ønske om gulvvarme i alle rum.

Gulvbelægningerne vælges som [SPECIFIKATION] og væg- og loftsoverfladerne skal være [SPECIFIKATION].

Ventilationen sker gennem et mekanisk anlæg med varmegenvinding, som placeres i loftrummet.

Vi er åbne overfor solceller, hvis det viser sig nødvendigt.

Vi ønsker også at modtage tilbud på at få udført en energirammeberegning for projektet.

For yderligere tekniske spørgsmål, kan I ringe til XX.”

1) Tegninger af dit byggeri

 • Plantegninger​
 • Situationsplan​​
 • Facader (angivelse af vindues og dør reference nr. fra vinduestilbud)​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​​

 • Evt. 3D visualisering​
 • Evt. byggetilladelse hvis den er givet​​


Udover de nævnte tegninger kunne 
andretegninger også være relevante, afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Tegninger modtages bedst i PDF. DWG og RVT formater er også en mulighed.


2) Konstruktions- og materialebeskrivelser

Du kan vedhæfte beskrivelser af konstruktioner, materialer og overflader, som ikke er angivet på tegningerne. Eksempler på informationer, der ikke altid er inkluderet i tegningerne, omfatter typisk:​​

 • Detaljer om gulv- og vægoverflader.
 • Malerbehandlinger.
 • Opbygning af skillevægge og etageadskillelser m.m.
 • Konstruktionsbeskrivelser ved udhæng og integrerede overdækkede arealer samt garager og carporte.
 • Uopvarmede kældre osv.

En statisk rapport kan også gerne vedlægges, hvis den er udført.


3) Energirammeberegning

Hvis energirammen udføres af Energiberegner ApS, behøver du ikke vedlægge den.

Har en ekstern rådgiver stået for denne, skal vi buge energirammeberegningen i følgende  filformater:

 • PDF
 • XML eller Be18 bexml

Faktura sendes først når opgaven er udført, med mindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren. 

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.

Energiberegner bomærke

Tak for din besked!