Indeklimaberegning (BSim)​

For erhvervsbyggeri er der krav om detaljerede beregninger der dokumenterer termisk indeklima. Med en BSim beregning kan vi eftervise overholdelse af kravene for overophedningstimer, samt analysere lysforhold, ventilationsrater, CO2-niveauer mm.

BSim til dokumentation af det termiske indeklima (Sommerkomfort) ​

Hos Energiberegner ApS anvendes BSim primært i forbindelse med dokumentation af det termiske indeklima i relation til energirammen for erhvervsbyggeri. Det termiske indeklima skal eftervises ved at beregne antallet af overtemperaturtimer der overskrider henholdsvis 26°C og 27°C.

Her er en række eksempler på bygningstyper der klassificeres som erhvervsbyggeri og kræver en detaljeret BSim-beregning:

 • Kontor- og administrationsbygninge
 • Skoler, undervisning- og forskningsinstitutioner
 • Sygehuse
 • Daginstitutioner og skolefritidsordninger
 • Idrætsanlæg og klubhuse
 • Detailhandel, service, butikker og butikscentre
 • Restauranter, museer, biblioteker, kirker o.lign.
 • Engroshandel og opvarmet lager.

 

BSim ifm. energiramme
Vi udarbejder en omfattende dokumentation i form af et notat om det termiske indeklima i det rum der anses som det mest kritiske i bygningen. Her inkluderes antallet af timer hvor temperaturen overstiger hhv. 26°C og 27°C henover et kalenderår, samt de forudsætninger der har været benyttet i simuleringen.

Vi hjælper med forslag til løsningsmodeller der nedbringer overtemperaturer f.eks. ved inddragelse af solafskærmning eller valg specielle rudetyper etc. så byggeriet overholder bygningsreglementets og jeres brugerspecifikke krav.

Vil du gerne vide mere? Klik på linket og læs om sommerkomfort og dets relation til energirammen her.

Indeklimaberegning

Yderligere muligheder med BSim​

Udover at dokumentere termiske indeklimaforhold, er BSim også et værdifuldt værktøj der kan anvendes til at optimere og forbedre indeklimaet i byggeriet tidligt i designprocessen. ​

BSim er det man kalder et dynamisk simuleringsprogram. Det betyder at der tages højde for forskellige faktorer såsom, det enkelte rums geometri, benyttelse af rummet, belastninger fra personer og udstyr, opvarmning, ventilation, køling, belysning, facadens udformning og skygger fra omgivelserne. Derudover anvendes en vejrfil der medtager solens stråling, vind- og andre vejrforholdspåvirkninger på bygningen. Det vil sige at det er de faktiske forhold der bliver taget med i beregningerne og derved vil vi kunne give dig indsigt i forskellige ændringers indflydelse på indeklimaet.​


Her er nogle eksempler som vi kan analysere og hjælpe med i jeres projekt:​

 • Valg af solafskærmning eller specielle rudetyper
 • Analyse af dagslysforhold
 • Optimering af kunstig belysning
 • Beregning af passende ventilationsmængder
 • Vurdering af CO2-koncentrationer
 • Nedkøling- og opvarmningsbehov.​

Få et tilbud på din Indeklimaberegning (BSim)​

Hjælp til din forespørgsel

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale:​

 • Plantegninger​
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)​
 • Situationsplan​
 • Facader​
 • Bygningsdelstegninger​
 • Dør og vindue ordre​
 • Ventilationsplan​
 • Belysningsplan​

Faktura sendes først når opgaven er udført, med mindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren. 

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.