Rentabilitetsberegning

Står du over for en ombygning eller en renovering, som eksempelvis en tagudskiftning? Så kan vi lave din rentabilitetsberegning!

Rentabilitetsberegning fra 4.000 kr + moms
Priseksempel for en beregning ifm. en tagudskiftning på en villa. Levering 3-5 arbejdsdage.
Rentabilitetsberegning fra 4.000 kr + moms
Priseksempel for en beregning ifm. udskiftning af loftbeklædning. Levering 3-5 arbejdsdage.
Rentabilitetsberegning fra 4.000 kr + moms
Priseksempel for en beregning ifm. facadeisolering med puds på facader der ikke tidligere har været pudset. Levering 3-5 arbejdsdage.
Previous slide
Next slide

Rentabilitetsberegning fra 4.000 kr.

En rentabilitetsberegning anvendes ved ombygninger og andre ændringer, herunder aktiviteter såsom renovering. Dette kan inkludere:

 • Udskiftning af tagbelægning
 • Montering af ny regnskærm på en let ydervæg
 • Pudsning af en facade, som ikke tidligere har været pudset.
 • Udskiftning af lofter i bygningen som helhed
 • Udskifte indvendige vægflader (svarende til en hel facade eller gavl). 
 • Udskiftning af hele gulvflader, der er afgrænset af vægge.


Bygningsreglementet stiller generelt krav om, at der ved renovering af eksisterende byggeri skal 
efterisoleres, hvis det er rentabelt.

Priseksemplet tager udgangspunkt i en tagkonstruktion på en murermestervilla, hvor tagsten udskiftes og udløser krav om efterisolering. Beregningen kan ofte dokumentere, at en mindre mængde isolering er tilstrækkelig, da store isoleringstykkelser kan medføre fordyrende følgearbejder.

Når vi har gennemgået opgavens omfang og det fremsendte materiale, kontakter vi dig og bekræfter pris og estimeret leveringstid.

I tilfælde, der adskiller sig fra almindelige parcelhuse eller særlig komplicerede projekter, kan vi give en pris, der er tilpasset projektets art.

Alternativt til beregne rentabiliteten af en enkelt bygningsdel kan man ved større bygningsrenoveringer vælge at benytte energirammen for eksisterende bygninger – også kaldet renoveringsklasser​

1. Tegningsmateriale
 • Plantegninger​​
 • Snit/detalje, eksisterende forhold​
 • Snit/detalje, oplæg fremtidige forhold​

Husk at supplere med konstruktionsbeskrivelser med materialer og isoleringsforhold lag for lag.​

​Supplerende oplysninger om eksisterende forhold fx ​

 • Fotos af konstruktionen hvis det er muligt eller tilgængeligt.​
 • Tegninger fra gamle byggesag.​
 • Evt seneste energimærke.​


Hvis du ikke selv er i besiddelse af eksisterende tegninger og evt. energimærke indhenter vi det gerne for dig på www.dingeo.dk ved brug af din adresse under Dokumenter.​

2. Beskrivelse af byggearbejdet​

Beskriv det kommende byggearbejde. fx. ”Eksisterende tagsten og lægter udskiftes. Nye vingetegl og lægter monteres på eksisterende spær”

Giv en detaljeret beskrivelse af den nuværende konstruktion og den planlagte fremtidige opbygning, hvis dette ikke er klart i tegningerne.

Identificer eventuelle udfordringer, såsom kravet om, at tagfladen ikke må hæves, hvilket forhindrer udvendig isolering i at opfylde BR18-niveauet.

Beskriv de potentielle ekstraomkostninger ved energioptimering, såsom hævning af murede gesimser og gavle. Økonomiske konsekvenser kan også inkluderes, hvis disse er kendte.

3. Varmeanlæg​

Vi skal bruge oplysninger om :

 • Varmeanlæg (fx. fjernvarme, varmepumpe etc)
 • Virkningsgrad (hvis den kendes)
 • Energipris (fx naturgas 7,18 kr/m³)
 • Vedhæft gerne datablade på de valgte tekniske løsninger hvis du har dem. Billeder af anlægget og de eksisterende konstruktioner er også meget brugbare.

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din rentabilitetsberegning skal vi bruge tegninger og beskrivelse af byggearbejdet og varmeanlæg. Klik for at se mere.

 • Plantegninger
 • Snit/detalje, eksisterende forhold
 • Snit/detalje, oplæg fremtidige forhold
 

Husk at supplere med konstruktionsbeskrivelser med materialer og isoleringsforhold lag for lag.

Supplerende oplysninger om eksisterende forhold fx:

 • Fotos af konstruktionen hvis det er muligt eller tilgængeligt.
 • Tegninger fra gamle byggesag.
 • Evt seneste energimærke.


Hvis du ikke selv er i besiddelse af eksisterende tegninger og evt. energimærke indhenter vi det gerne for dig på www.dingeo.dk ved brug af din adresse under Dokumenter.

Beskriv det kommende byggearbejde. fx. ”Eksisterende tagsten og lægter udskiftes. Nye vingetegl og lægter monteres på eksisterende spær”

Giv en detaljeret beskrivelse af den nuværende konstruktion og den planlagte fremtidige opbygning, hvis dette ikke er klart i tegningerne.

Identificer eventuelle udfordringer, såsom kravet om, at tagfladen ikke må hæves, hvilket forhindrer udvendig isolering i at opfylde BR18-niveauet.

Beskriv de potentielle ekstraomkostninger ved energioptimering, såsom hævning af murede gesimser og gavle. Økonomiske konsekvenser kan også inkluderes, hvis disse er kendte.

Vi skal bruge oplysninger om :

 • Varmeanlæg (fx. fjernvarme, varmepumpe etc)
 • Virkningsgrad (hvis den kendes)
 • Energipris (fx naturgas 7,18 kr/m³)
 • Vedhæft gerne datablade på de valgte tekniske løsninger hvis du har dem. Billeder af anlægget og de eksisterende konstruktioner er også meget brugbare.

Dette skal vi bruge (1+2+3)​

Til brug for behandlingen af din rentabilitetsberegning skal vi bruge tegninger og beskrivelse af byggearbejdet og varmeanlæg. Klik for at se mere.

Få et tilbud på din Rentabilitetsberegning

Hjælp til din forespørgsel

Projekttypen Ombygning:

Ombygninger og andre ændringer omfatter aktiviteter såsom renovering eller ændringer, der ikke kategoriseres som ændret anvendelse eller tilbygninger.

Dette kan inkludere:

 • Udskiftning af tagbelægning
 • Montering af ny regnskærm på en let ydervæg
 • Pudsning af en facade, som ikke tidligere har været pudset.
 • Udskiftning af lofter i bygningen som helhed
 • Udskifte indvendige vægflader (svarende til en hel facade eller gavl).
 • Udskiftning af hele gulvflader, der er afgrænset af vægge.

Bygningsreglementet stiller i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri generelt krav om, at der ved renovering af bygningsdele skal efterisoleres, hvis det er rentabelt.

Et eksempel på en kort projektbeskrivelse:​

“Jeg planlægger at udskifte det udtjente tegltag på min murermestervilla fra 1930. Mit hus har 45° hanebåndsspær, og for ca. 15 år siden blev hele 1. salen totalistandsat indvendigt. Under dialogen med min håndværker opdager jeg, at det udløser et krav om efterisolering til omkring 350 mm isolering i alt, hvis det er rentabelt. Der er i øjeblikket 100 mm isolering i taget. Jeg har kun plads til i alt 150 mm isolering. Kravet om 350 mm ville medføre en taghøjdeforøgelse på ca. 25 cm, hvilket ville resultere i mange fordyrende følgeomkostninger, herunder facadehævning, gesimsudskiftning og skorstenstilpasning. Min håndværker anbefaler mig at kontakte Energiberegner ApS for at undersøge mulighederne for at efterisolere til et mindre omfattende, men stadig rentabelt niveau, hvilket ville muliggøre en informeret beslutning og overholdelse af Bygningsreglementet med korrekt dokumentation, som vi har brug for. For yderligere tekniske spørgsmål kan I ringe til XX.”

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale:

 • Plantegninger
 • Snit/detalje, eksisterende forhold
 • Snit/detalje, oplæg fremtidige forhold


Husk at supplere med konstruktionsbeskrivelser med materialer og isoleringsforhold lag for lag. Fx supplerende oplysninger om eksisterende forhold.

Faktura sendes først når opgaven er udført, medmindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed, bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren.

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.

Energiberegner bomærke

Tak for din besked!