Kontakt os

Udfyld kontaktformularen og send projektmateriale med din forespørgsel.  
Kontakt os
Udfyld kontaktformularen og send projektmateriale med din forespørgsel. 
Send forespørgsel

Åbningstider

Vi sidder klar ved telefonerne fra mandag-fredag kl. 9.00-16.00.

Energiberegner bomærke

Energiberegner ApS

CVR.: 42478482

Dybendal Alle 12, 1.
2630 Taastrup

Tlf: +45 50 160 160
Email: info@energiberegner.dk

Danny Kokholm Wangsøe

Danny Kokholm Wangsø

Ejer, bygningskonstruktør og energikonsulent

Danny er daglig leder af Energiberegner og har blandt andet erfaring fra ROCKWOOLS energiberegnings program ROCKWOOL ENERGY DESIGN som Co-developer. Her har han også været teknisk rådgiver og specialist i bygningsfysik og bygningsenergi for ROCKWOOL Nordic. Derudover har Danny erfaring som kommunal byggesagsbehandler, været Bygningskonstruktør på den økologiske tegnestue Svanholm Træ- og Økobyg samt drevet Tegnestuen Wangsøe. Danny er Certificeret Rådgiver i Bæredygtig Byggeri, Bygningskonstruktør og Energikonsulent. Herudover er Danny også en erfaren kursusafholder for arkitekter, ingeniører og håndværkere i bygningsreglementets energikrav, i bygningsfysik og i beregning af energirammer og lign. ved erhvervsskoler, tekniske skoler m.fl.

William Nielsen

William Nielsen

Civilingeniør

William, vores dygtige civilingeniør, er ekspert inden for flere nøgleområder, herunder indeklimaberegninger, avancerede livscyklusanalyser og optimering af bygningers energieffektivitet. Hans dedikation og omfattende erfaring sikrer, at der altid stræbes efter at opfylde kundernes forventninger og levere løsninger af højeste kvalitet. Udover sin tekniske ekspertise er William kendt for sin teamånd og evne til at kommunikere komplekse tekniske koncepter på en letforståelig måde. Han spiller en afgørende rolle i vores team og bidrager aktivt til vores succes.

FAQ – Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning

FAQ

Hvis du er usikker på, hvilken konkret service eller beregningsmetode der passer bedst til dit projekt så har vi gjort det nemt for dig at finde frem til. Under “Ydelser og priser” kan du nemt finde den relevante beregning ved at vælge den projekttype du står overfor ved at vælge mellem en bygningsreglementets projektyper eller byggekategorier.

Klik her for at gå direkte til oversigten over vores ydelser og projekttyper.

Til brug for beregning af en energiramme skal vi bruge tegninger af dit byggeri, samt dør- og vinduesoversigt og oplysninger om de tekniske løsninger.

Du kan dele dit projektmateriale med os, og vedhæfte dem i kontaktformularen som findes nederst på siden for Energirammeberegning.

Eksempler på projektmateriale:

Tegninger af dit byggeri

 • Plantegninger
 • Situationsplan
 • Facader (angivelse af vindues- og dør reference nr. fra vinduestilbud)
 • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
 • Byggetilladelse (hvis den er givet, og ellers tidspunkt for byggeansøgning)


Informationer om vinduer/døre

 • Vinduestilbud/ordre
  eller
 • Vinduesoversigt/tegning

Oplysninger om de tekniske løsninger

 • Varmeanlæg (fx fjernvarme, varmepumpe etc.)
 • Varmtvandsløsning (beholdervolumen etc.)
 • Varmefordelingsanlæg (Radiatorer, gulvvarme eller luftvarme eller andet)
 • Ventilation (fx mekanisk ventilation med varmegenvinding).

Vi er vant til at energirammen ikke altid opfylder kravet i første forsøg. Men bare rolig, vi finder sammen ud af hvordan I opfylder energirammen.

Når vi modtager dit projekt kan vi som regel gennemskue, om der er noget som bør ændres inden vi går igang.

Ofte er det små ændringer der kan få beregningen igennem og det ændrer normalt ikke på prisen hvis vi skal bruge lidt tid efterfølgende på at skrue på de forskellige parametre eller ændre lidt på løsningerne.

Vores mål er at finde de bedste løsninger, der balancerer energieffektivitet og projektets krav.

Ofte er det små ændringer, der skal til for at få beregningen igennem, og dette påvirker normalt ikke prisen. Vi er parate til at investere den nødvendige tid og ekspertise i at finjustere parametrene eller ændre løsningerne for at sikre, at dit projekt opfylder energirammen. Sammen kan vi nå i mål og sikre et vellykket resultat.

Hos Energiberegner ApS tilbyder vi synlige prisforslag for parcelhuse, der kan karakteriseres som ukomplicerede. Dette dækker typisk moderne 1-plans parcelhuse uden kælder på op til 250 m². Priserne for disse parcelhuse er tilgængelige på vores hjemmeside som eksempler, så du kan få et klart overblik over omkostningerne.

For mere komplekse sager, hvor prissætning kan være vanskeligere at fastlægge, tilbyder vi en individuel vurdering. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt falder ind under kategorien ukompliceret, er du velkommen til at kontakte os for at få yderligere vejledning.

Når du sender os din opgave, gennemgår vi altid omfanget af opgaven og det materiale, du har fremsendt. Efterfølgende vil vi kontakte dig for at bekræfte prisen og forventet leveringstid.

Ja, det er klart! Vi sender som udgangspunkt beregningen til din e-mail i PDF-format. Hvis du vil have beregningen i trykt udgave så giver du os bare besked!

Prisen for en energirammeberegning til et parcelhus starter normalt fra 4.400 kr. + moms.

Prisen dækker typisk de fleste simple fritliggende parcelhuse, typehuse, stuehuse til landbrugsejendomme og enfamiliehuse.

For dobbelthuse og sammenbyggede enfamilieshuse (herunder kæde- og rækkehuse) kan prisen variere afhængigt af den specifikke sag.

Kontakt os gerne for at få et tilbud, der passer til dine behov.

Udfyld og send Energiramme-formularen. Find denne nederst på siden for Energirammeberegning eller send os en mail med følgende oplysninger:

 • Tegninger af bygningen
 • Vinduesoversigt
 • Dokumentation om varmeanlæg og ventilation
 •  
 • Vi gennemgår materialet og sender dig en ordrebekræftende mail, normalt inden for 24 timer.
 • Inden vi påbegynder arbejdet, kontakter vi dig, hvis materialet er mangelfuldt, eller hvis prisen afviger fra standardprisen.
 • Når du har bekræftet, at vi skal gå i gang med opgaven, påbegynder vi straks arbejdet.
 • Undervejs i processen kan vi kontakte dig angående eventuelle mangler i materialet eller beslutninger om ændringer i projektet for at sikre, at energirammen opfyldes.
 • Vi opretholder en løbende dialog med vores kunder enten pr. telefon eller e-mail for at sikre en glat og effektiv proces.
 • Vi sender dig energirammeberegningen, normalt inden for 3-5 hverdage via mail, eller senest til den aftalte tid.
 • Energirammen opdateres løbende i byggeprocessen og frem mod byggeriets færdiggørelse, hvis der sker mindre ændringer undervejs i projektet. Eventuelle data fra indregulering af ventilationsanlæg og blower door tests (trykprøvning) ajourføres uden ekstra omkostninger.

 

Ved større ændringer aftales det individuelt, og dette kan medføre ekstra omkostninger baseret på medgået tid, der afregnes til 790 kr. per time + moms.

 
 

Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som allerede er underlagt krav om at overholde energirammen, hvilket typisk omfatter bygninger opvarmet til over 5 °C, med få undtagelser såsom tilbygninger, midlertidige flytbare pavilloner og sommerhuse (jf. bygningsreglementets § 251, stk. 2).

For at dokumentere nybyggeriets klimapåvirkninger kræves en klimaberegning (også kaldet livscyklusvurdering, LCA). Processen begynder typisk med en energirammeberegning, hvor vi opnår et dybtgående kendskab til dit byggeprojekt. Denne viden bruger vi til at opbygge og optimere LCA-beregningen, da vi allerede har alle relevante oplysninger klar. Det er vigtigt at nævne, at energirammen og LCA-beregningen er uløseligt forbundet. Resultaterne fra energirammeberegningen indgår direkte i LCA-beregningen, og eventuelle ændringer i energibehovet opdateres løbende.

Fordele ved at få udført både LCA og energirammeberegning samtidigt inkluderer:

 • Én kontaktperson, hvilket gør processen mere effektiv
 • Optimeringer indgår i en helhedstænkning
 • Løbende ajourføring i begge beregninger gennem hele byggeprocessen
 • Undgå dobbeltprojektering ved at integrere resultaterne fra LCA og energiramme direkte.

Læs mere om Klimaberegning og fordelene ved at få udført LCA og Energirammen samtidigt under Projektypen Nybyggeri eller gå direkte til Klimaberegning (LCA) og udfyld kontaktformularen og få et samlet tilbud på dit projekt.

Når vi har gennemgået opgavens omfang og det fremsendte materiale, kontakter vi dig for at bekræfte pris og estimeret leveringstid. Uanset projektets art, kan vi tilpasse vores pris til dine behov.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hjælp til din forespørgsel

Et eksempel på en kort projektbeskrivelse:​

“Hej, vi skal have lavet en energirammeberegning på vores kommende hus.​​

Projektet omhandler et nyt enfamiliehus på 144 m² på 1 plan, samt en 60 m² integreret garage. Byggeriet tænkes opført med hule mure (tegl/gasbeton) med 190 mm isolering, vandrette lofter med 390 mm isolering og terrændæk med 400 mm EPS isolering.  Væggen mod integreret/uopvarmet garage udføres også som hulmur (gasbeton/gasbeton) med 190 mm isolering. Der etableres desuden et isoleret loftlem med adgang til loftrummet fra bryggers.​

Alle vinduer og døre er A-mærkede, og tekniske informationer kan findes i vedhæftede vinduestilbud.  Hvis der bliver behov for solafskærmende glas eller andre tiltag vil vi gerne vide besked.​

Huset benytter en luft-til-vand varmepumpe til opvarmning, hvor indedelen er placeret i bryggerset. Der er ønske om gulvvarme i alle rum.​​

Ventilationen sker gennem et mekanisk anlæg med varmegenvinding, som placeres i loftrummet.​ ​

Vi er åbne overfor solceller hvis det viser sig nødvendigt. For yderligere tekniske spørgsmål kan I ringe til XX.”

Hvis du har projektmateriale som du gerne vil dele med os, kan du vedhæfte dem i kontaktformularen. Eksempler på projektmateriale kan være: 

 • Byggetilladelse
 • Plantegninger
 • Situationsplan
 • Facader
 • Snit
 • Billeder
 • 3D visuslisering

Faktura sendes først når opgaven er udført, med mindre andet fremgår af tilbuddet du modtager. Hvis fakturamodtager er en virksomhed bedes du oplyse CVR nummer. Faktura sendes i udgangspunktet til tilbudsmodtageren. 

Danny Wangsøe

Har du spørgsmål?

Find svar på typiske spørgsmål om energiberegning i vores FAQ. Du kan også sende dine spørgsmål til info@energiberegner.dk eller ringe til os.

Energiberegner bomærke

Tak for din besked!