Energiberegning og rådgivning

Vi har specialiseret os i energiberegninger, indeklima og LCA-beregninger. Vi hjælper private og virksomheder med komme i mål med deres byggeprojekter.

Få et tilbud her
Gå direkte til vores kontaktformular, med mulighed for at vedhæfte dit projektmateriale.
Kontakt os

Vores ydelser og priser

Hos Energiberegner er vi specialister byggeriets energi- og klimakrav.

Vi har inddelt vores rådgivningsydelser i kategorier, så du let kan finde frem til hvilken ydelse du har brug for. Besøg vores “Ydelser og priser” side for at læse mere om vores 8 forskellige rådgivningstilbud og beregningstyper. Under hver ydelse har vi tydeligt præsenteret hvad du skal sende til os for at komme i gang.

Hvis du er usikker på, hvilken konkret service eller beregningsmetode der passer bedst til dit projekt, kan du nemt finde den relevante beregning ved at vælge den projekttype du står overfor.

Vores mål har altid været at gøre samarbejdet med os let og trygt for vores kunder. Derfor har vi synlige priser, og for parcelhuse, der kan betegnes som ukomplicerede, viser vi priseksempler, så du nemt kan orientere dig. Langt de fleste nye parcelhuse falder ind under kategorien ukomplicerede. Et godt eksempel er det moderne 1-plans parcelhus uden kælder og op til 250 m².

Når du sender os din opgave, gennemgår vi omfanget og materialet, du har fremsendt, og kontakter dig for at bekræfte pris og leveringstid.

SVGai
Energirammeberegning fra 4.400 kr. + moms
Priseksempel: Typisk et-plans parcelhus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Læs mere
SVGai
Varmetabsrammeberegning fra 3.800 kr. + moms
Priseksempel: Tilbygning til enfamiliehus. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Læs mere
SVGai
Rentabilitetsberegning fra 4.000 kr. + moms
Priseksempel: Ved udskiftning af tagplader. Levering: 3-5 arbejdsdage.
Læs mere
Proceslinje

Undgå dyre fodfejl – kontakt os tidligt i designfasen

Med en tidlig og løbene inddragelse af Energiberegner ApS gennem projektfaserne, reduceres risiko for dobbeltprojektering og dyre fodfejl i byggefasen.

Vi bistår med optimering og tilpasninger, så bygningsreglementets og bygherres krav imødekommes og så de foreløbige resultater i designfasen, tilnærmer sig den endelige beregning ved færdigmelding.

Grønt byggeri

Kærlighed til grønt byggeri

Vi brænder for grønt byggeri og ser energi- og LCA-beregninger som afgørende i den grønne omstilling af bygge- og anlægsbranchen.

Dagligt guider vi bygherrer til at optimere og dokumentere reduceret ressourceforbrug i byggeriet gennem energi- og livscyklusberegninger. Vores mål er at fremme grønt byggeri og bæredygtig udvikling, da byggebranchens CO2 -udledning udgør en betydelig del af Danmarks samlede udledning. Vi erkender udfordringen med voksende boligstørrelser og faldende husstandsstørrelser og engagerer os derfor i at fremme alternative og bæredygtige boligformer som Tiny House Movement og små CO2 besparende typehuse. Vi stræber efter at bidrage til en mere bæredygtig fremtid for byggeriet og samfundet som helhed. Vi tilbyder også rådgivning til andre der ønsker at udvikle nye bæredygtige byggematerialer, byggeprincipper, og elementproduktion. Fx til designstrategier for adskillelse i præfabrikeret byggeri.