Energiberegning og rådgivning

Vi har specialiseret os i energiberegninger, indeklima og LCA-beregninger. Vi hjælper private og virksomheder med at komme i mål med deres byggeprojekter.

SVGai
Få et tilbud her
Gå direkte til vores kontaktformular, med mulighed for at vedhæfte dit projektmateriale.
Kontakt os

Vores ydelser og priser

Hos Energiberegner er vi specialister i byggeriets energi-, indeklima og klimakrav.

Vi benytter os af erfarne energiberegnere som også er certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeri (CRBB). Vi hjælper hver dag virksomheder og private, med at optimere, dokumentere og beregne deres projekter. 

Vores Energikonsulenter har baggrund som civil ingeniører og  Bygningskonstruktører og vi er naturligvis rådgiverforsikret gennem IDA/ADIS. Vi har styr på at kravene i BR18 og prioriterer personlig service, hurtig leveringstid og kvalitet.

Vi ønsker at samarbejdet med os er smidigt og trygt for dig som kunde. 

Derfor kører vi med en transparent prispolitik, og for parcelhuse, der kan betegnes som ukomplicerede, viser vi priseksempel, så du nemt kan
orientere dig.

Inden vi går i gang, gennemgår vi omfanget og materialet som du har fremsendt, og kontakter dig endeligt for at bekræfte pris og leveringstid.

Husk det er os med den gode energi.

SVGai
Energirammeberegning
Priseksempel: fra 4.400 kr. + moms ved typisk et-plans parcelhus. Levering: 3-5 dage.
Læs mere
SVGai
Varmetabsrammeberegning
Priseksempel: fra 3.800 kr. + moms ved tilbygning til enfamiliehus. Levering: 3-5 dage.
Læs mere
SVGai
Rentabilitetsberegning
Priseksempel: fra 4.000 kr. + moms.Ved udskiftning af tagplader. Levering: 3-5 dage.
Læs mere

Se andre kerneydelser

SVGai
Klimaberegning LCA
Dokumentation af klimakrav for nybyggeri med samtidigt krav om energiramme.​
Læs mere
SVGai
LCA analyse
Miljøpåvirkning, materialer, produkter, bygningsdele eller hel bygning.
Læs mere
SVGai
Indeklimaberegning (BSim)
Eftervisning og analyse af det termiske indeklima ved dynamiske forhold.
Læs mere
SVGai
Rådgivning
Rådgivning om energi, byggeri, renovering og besparelsespotentialer.
Læs mere
Proceslinje

Undgå dyre fodfejl – kontakt os tidligt i designfasen

Med en tidlig og løbene inddragelse af Energiberegner ApS gennem projektfaserne, reduceres risiko for dobbeltprojektering og dyre fodfejl i byggefasen.

Vi bistår med optimering og tilpasninger, så bygningsreglementets og bygherres krav imødekommes og så de foreløbige resultater i designfasen, tilnærmer sig den endelige beregning ved færdigmelding.

Grønt byggeri

Kærlighed til grønt byggeri

Vi brænder for grønt byggeri og ser energi- og LCA-beregninger som afgørende i den grønne omstilling af bygge- og anlægsbranchen.

Dagligt guider vi bygherrer til at optimere og dokumentere reduceret ressourceforbrug i byggeriet gennem energi- og livscyklusberegninger. Vores mål er at fremme grønt byggeri og bæredygtig udvikling, da byggebranchens CO2 -udledning udgør en betydelig del af Danmarks samlede udledning. Vi erkender udfordringen med voksende boligstørrelser og faldende husstandsstørrelser og engagerer os derfor i at fremme alternative og bæredygtige boligformer som Tiny House Movement og små CO2 besparende typehuse. Vi stræber efter at bidrage til en mere bæredygtig fremtid for byggeriet og samfundet som helhed. Vi tilbyder også rådgivning til andre der ønsker at udvikle nye bæredygtige byggematerialer, byggeprincipper, og elementproduktion. Fx til designstrategier for adskillelse i præfabrikeret byggeri.