Kærlighed til grønt byggeri

Energiberegner er sit ansvar bevidst og støtter grøn vækst og bæredygtig udvikling.
Kærlighed til grønt byggeri
Energiberegner ApS er sit ansvar bevidst og støtter grøn vækst og bæredygtig udvikling.
Kontakt os
Tiny house
Tiny house

Energiberegner ApS spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af bygge- og anlægsbranchen

Vi bistår dagligt mindst én bygherre med at optimere, tilpasse og dokumentere et reduceret ressourceforbrug i byggeriet gennem energi- og livscyklusberegninger. Vi er os bevidste om vores ansvar og støtter grøn vækst og bæredygtig udvikling.

Energi- og klimaberegninger udgør politiske rammeværktøjer med det formål at nedbringe byggebranchens energiforbrug og CO2-udledning. Alene CO2-udledningen udgør ca. 30% af den samlede udledning i Danmark. Denne store mængde CO2-udledning fordeles typisk på følgende parametre:

  • Bygningers energiforbrug
  • Byggeproces i forbindelse med nybyggeri/renovering
  • Produktion af byggematerialer
  • Drift af bygningen over tid
 

Trods nye regulativer og øget klimabevidsthed hos både forbrugere og bygherrer forbliver boligernes samlede CO2-aftryk næsten uændret, især når man tager i betragtning, at husene samtidig bygges betydeligt større. Ifølge Danmarks Statistik er nyopførte huse i 2023 ca. 80% større end et gennemsnitligt parcelhus fra 1960’erne. Den øgede størrelse kræver flere ressourcer både under byggeriet og i de anvendte materialer samt i løbende vedligeholdelse og drift.

Mens nybyggede huse bliver større, bliver husstandsstørrelserne paradoksalt nok mindre. Antallet af familier bestående af tre personer er relativt uændret over en 20-årig periode, mens antallet af husstande bestående af én eller to personer er stærkt stigende. Denne tendens med faldende husstandsstørrelser vil påvirke fremtidens byggeri, hvor boligarealet nødvendigvis ikke vil veje tungest på vægtskålen, når man vælger bolig i den moderne husstand. Dette åbner op for nye tendenser og behov inden for boligbyggeri.

Tiny House Movement

For mere end 20 år siden stiftede Energiberegner bekendtskab med Svanholm Træ og ØkoByg, de havde helt forud for sin tid, specialiseret sig i præfabrikerede byggeelementer til økologisk byggeri. Det blev kilden til en stadig spirende nysgerrighed og interesse for grønt byggeri, alternative byggeskikke samt nytænkende boformer.  

I den helt outrerede version findes Tiny House Movement, som er en klimabevidst, arkitektonisk og social bevægelse som tilstræber et simpelt liv, uden travlhed og overforbrug. En livsfilosofi med formål at opnå personlig og økonomisk frihed ud fra princippet ”simple Living” som er en forenklet livsstil som i sit væsentlige går ud på at “leve med mindre” gerne i harmoni med naturen.  

Der findes ingen fast definition af et Tiny House men det vil typisk være en bolig på mindre end ca. 45 m² indeholdende kun de mest nødvendige funktioner, men alt overflødigt skæres fra. I sin reneste form tager boligen afsæt i det miljø man er omgivet af og ved nybyg kigger man ofte efter energirigtigt design, recycling og bæredygtige løsninger. Tiny House Movement er altså ikke et fast defineret koncept opfundet af producenter, men udelukkende forankret i den enkeltes individuelle bestræbelse på at leve et mere frit og uafhængigt liv. 

De små CO2 besparende Typehuse

Det lille typehus, er med afsæt i de færre m2 fordelt pr. husstandsmedlem, er en bekvem pendant til tiny houses og et spændende bud på fremtidens bolig til fremtidens mindre men mere klimabevidste husstand.  

Typehuse bliver generelt karakteriseret som huse, bygget ud fra en fast defineret arkitekttegning samt præmissen om masseproduktion (selvom det ofte vil være muligt at tilkøbe sig individuelle løsninger) Typehuse er ofte konkurrencedygtig på parametrene tid og pris i kraft af stordriftsfordele, derudover er det en overskuelig løsning, idet producenterne ofte vil være behjælpelige med beregninger og byggeansøgninger på baggrund af eksisterende tegningsmateriale og faglige netværk. 

Typehuse tegnes, fabrikeres og prioriteres vidt forskelligt, både i forhold til størrelse, bæredygtighed, anvendelse af materialer, kvalitet, komfort og arkitektonisk udtryk. Typehuse findes derfor i alle afskygninger og benyttes både som privatboliger, fritidshuse eller som midlertidige boliger som fx led i renoveringsarbejde, studieboliger osv. 

Nogle af typehuse producenterne har været fremsynet og lagt vægt på at de små boliger kan bygges sammen og tilpasses familiens ændrede behov gennem et helt liv.

De forskellige udbydere differentierer sig, så netop deres byggeri har noget særligt at tilbyde det tilsigtet kundesegment. Og der er heldigvis i markedet skabt en niche blandt typehusproducenter med formål at tegne og bygge små huse ud fra princippet om, at alle funktionelle løsninger skal være til stede og samtidig fungere på mindre kvadratmeter end traditionelt. At skabe sunde og fuldt funktionsdygtige huse kan være en attraktiv løsning for den moderne familie. Produktionen og den efterfølgende drift af et lille typehus, vil være CO2 venligt i forhold til antallet af de personer der bor i det. Derudover sunde materialer og bæredygtige løsninger integreres og naturligvis skabe grobund for decideret grønt byggeri. 

Fotos udlånt af båks.dk

Bygningsreglementets gør det særligt udfordrende at bygge småt

Som typehusproducent og bygherrer skal man vide, at Bygningsreglementets nuværende energi- og klimakrav endnu ikke tager højde for antallet af beboere. Det betyder at det kan være særligt udfordrende at bygge småt, idet det samlede energiforbrug udtrykkes pr. m² i stedet for fx pr person eller pr boligenhed. Husk at integrere energirammeberegningen så tidligt som muligt i design og byggeprocessen, så løsningsmuligheder tidligt tilpasses projektet hvor der er mulighed for de mere markante ændringer.