Sommerhus

Drømmer du om et sommerhus? Lad os være din guide til at omsætte drømmen til virkelighed. Få et detaljeret indblik i Bygningsreglementets energikrav for opførelse af sommerhuse, og lad os hjælpe dig med at navigere gennem processen.

Hvad er omfattet af kategorien Sommerhus?

Nybyggeri af sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse er ikke omfattet af de samme bestemmelser som øvrigt nybyggeri.

Kategorien omfatter:

  • Sommerhuse
  • Tilbygninger til sommerhuse
  • Campinghytter
  • Og lignende ferieboliger


Når sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger bliver ombygget, er der krav om at gennemføre rentable energibesparelser. Se Projekttypen Ombygning og Udskiftning.

Energikravene for et nyt sommerhus eller tilbygning til sommerhus kan opfyldes med to forskellige metoder:

  1. Sommerhus U-værdikrav + max 30 % vinduer og døre. Energinotat med U-værdier og vinduesarealer. (Se vores ydelse Rådgivning).
  2. Varmetabsramme. (Se vores ydelse Varmetabsrammeberegning).

Mindstekrav til klimaskærme for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger. Tabel 1:

*Let opvarmede – 5°C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum. **Hvis døren er A-mærket kan U-værdien godt tillades at være højere end 1,0 W/m² i energirammen.

For varmetabsrammen skal som minimum isoleres svarende til værdierne i Tabel 2 herunder.

Normalt skal U-værdierne være betydeligt lavere end de generelle mindstekrav til klimaskærmen for at opfylde varmetabsrammen. Dog kan visse områder stadig have dårlig isolering og stadig opfylde kravene, så længe der kompenseres for dette. Værdiernes formål i relation til den ændrede anvendelse er altså primært at sikre, at alle bygningsdele – fx også små arealer – opføres med et isoleringsniveau, der ikke giver problemer med kondens og fugt. Værdierne skal betragtes som et absolut minimum.

Vinduer og døre i sommerhuse skal mindst være B-mærkede. Energibalancen for referencevinduet (Eref) må ikke være mindre end værdierne i tabel 3.

Tabel 3 – Vinduer og døre i Sommerhuse

Energibalance (Eref)

Et vindues energibalance (Eref) angiver forskellen mellem den energi der tilføres gennem ruden ved solindfald og den energi der tabes ved varmetransmission gennem hele vinduet, beregnet for fyringssæsonen. Energibalancen bestemmes for et vindue med dimensionen 1,23 m x 1,48 m uden poster og sprosser og med en fordeling mod verdenshjørnerne fastlagt for et referencehus.

I varmetabsrammen benyttes Eref-værdien ikke til noget. Det er blot til indplacering i en klassifikation. A- eller B-mærket.