Reparation

Skal du udføre mindre reparationer på din bygning, som fx udskiftning af enkelte tagsten eller malerarbejde? Vi guider dig gennem kravene og giver eksempler på denne projekttype. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit arbejde falder ind under kategorien Reparation.

Reparation af gulv er ikke omfattet af krav om efterisolering. Lægning af nyt gulv i et helt rum afgrænset af vægge er omfattet af krav om rentabel efterisolering. Hvis betondækket ikke brydes op skal evt. lufthulrum i konstruktionen normalt efterisoleres.
Delvis lægning af ny tagpap. Udskiftes mere en 50% af tagfladens areal stilles der krav om efterisolering.
Udskiftning af enkelte tagsten, fx efter en skade er omfattet af kategorien Reparation, og er ikke omfattet af kram om rentabel efterisolering.
Maling af facade er omfattet af kategorien Reparation, og er ikke omfattet af kram om rentabel efterisolering.
Reparation af eksisterende pudset facade er omfattet af kategorien Reparation, og er ikke omfattet af kram om rentabel efterisolering.
Previous slide
Next slide
Reparation af tag

Hvad er omfattet af kategorien Reparation?

Reparationer dækker over mindre ændringer. Det er typisk mindre arbejder, som for eksempel pudsreparation af en facade, udskiftning af enkelte tagplader, enkelte brædder på en facade eller malerbehandling. Ved skader efter f.eks. en storm, et rørbrud eller en mindre rådskade, hvor størstedelen af bygningsdelen ikke er omfattet, vil der i de fleste tilfælde være tale om mindre reparationer.

Eksempler på reparationer:

  • Udskiftning af et par tagsten
  • Malerarbejde
  • Puds reparationer

 

Reparationer udløser ikke krav om gennemførelse af rentable energibesparelser.

Hvis du er usikker på, om det kommende arbejde falder ind under kategorien Reparation, er du velkommen til at kontakte os for yderligere afklaring.