RENOVERING

Rentabilitetsberegning – Et krav når du renoverer dit hus

 

 

Mange husejere bliver overraskede over rentabilitetskravet som udløses når du fx udskifter dine gamle tagsten eller den slidte facadebeklædning.

Kravet skal sikre, at bygningen energioptimeres (fx med efterisolering) når du nu alligevel er i gang med at udskifte dine game tagsten.

Egentlig giver det meget god mening. Men nogle gange kan det bare ikke svare sig at energioptimere økonomisk. Det kan der være mange grunde til. Fx. lav energipris, dyr ændring af tagkonstruktion eller en allerede fornuftig isoleringstykkelse.

Du kan altså med en rentabilitetsberegning eftervise at det fx ikke er rentabelt og dermed undgå en fordyrende energioptimering eller minimere de ulemper som renoveringskravene  kan medføre.

En rentabilitetsberegning er svær at pris-fastsætte da alle renoveringsprojekter har vidt forskellige beregningsforudsætninger. Derfor udføres en rentabilitetsberegning efter timeforbruget.

Typisk vil prisen ligge mellem 800-3.800 kr.

 

 

 

 

Det er dig som Bygningsejer, der er ansvarlig for at lovgivningen overholdes

Hvis en lovpligtig efterisolering ikke er gennemført i forbindelse med det udførte renoveringsarbejde, kan kommunen drage dig til ansvar for lovliggørelse.

Det skal du også være opmærksom på, når du en dag skal sælge dit hus. Den nye køber kan med rette kræve erstatning hvis ikke huset er efterisoleret. Det kan den nye ejer ikke, hvis der foreligger en rentabilitetsberegning der kan retfærdiggøre den valgte løsning.

Når Energiberegner.dk regner rentabiliteten på dit renoveringsprojekt, er det os som beregningsudførende der er ansvarlige.

Det skal vi bruge (1+2+3):

Til brug for behandlingen af din rentabilitetsberegning skal vi bruge tegninger af dit byggeri og oplysninger om renoveringsarbejdets tekniske løsninger og om arbejdsmetoden.

1 TEGNINGINGSMATERIALE

  • Plan
  • Snit (med konstruktionsbeskrivelser)
  • Facade (gerne med angivelse af vindues og dør reference nr fra vinduestilbud)

Tegninger modtages bedst i PDF-format og skal være målsatte. Eksisterende tegninger vedr. dit byggeri finder du på www.weblager.dk, www.filarkiv.dk eller kommunens hjemmeside.

2 BESKRIVELSE AF BYGGEARBEJDET

  • Beskriv med ord byggearbejdet. (fx. Eksisterende tagsten og lægter udskiftes. Nye vingetegl og lægter monteres på eksisterende spær)
  • Beskriv konstruktionens nuværende opbygning og fremtidige opbygning.
  • Beskriv evt. udfordringer (fx. Tagfladen må ikke hæves da bygningens udseende ikke må ændres. Derfor kan der ikke isoleres udefra til det niveau BR18 kræver.
  • Beskriv hvilke evt. fordyrende tiltag en energioptimering vil betyde.

Giv gerne den enkelte vinduer et referencenummer du kan skrive på facadetegningen.

3 TEKNISKE LØSNINGER

Vi skal bruge oplysninger om :

  • Varmeanlæg (fx. gaskedel, fjernvarme, varmepumpe etc)
  • Virkningsgrad (hvis den kendes)
  • Energipris (fx naturgas 7,18 kr/m³)

Vedhæft gerne datablade på de valgte tekniske løsninger hvis du har dem. Billeder af anlægget og de eksisterende konstruktioner er også meget brugbare.

 

Klik på knappen for at sende materialet til os på e-mail (åbner i ny fane)

Eller skriv en mail til info@energiberegner.dk

Husk at skrive projektadressen og dine kontaktoplysninger.

Når vi har gennemgået opgavens omfang og det fremsendte materiale, kontakter vi dig og bekræfter pris og estimeret leveringtid INDEN vi går igang.

(Vi svarer som regel inden for 24 timer)

 

Har du brug for at tale med os inden du sender?

Vi svarer på telefonen alle hverdage mellem9-18 – Ring på 41 722 677

Du kan også sende spørgsmål os spørgsmål på e-mail: info@energiberegner.dk